Informacja

Od 1.01.2014 r, nie oferujemy usług poradni endokrynologicznej w przychodni na ul. Stoczniowców.

Kontakt i dojazd do naszych przychodni

Prowadzimy w Krakowie dwie przychodnie. Poniżej znajdziecie Państwo dokładne dane adresowe obu z nich, wraz z mapkami dojazdowymi i innymi informacjami na ich temat.

ul. Bo­ciana

ul. Bo­ciana 4d
31-​​231 Kra­ków
tel. 12 353 88 48

Li­nie au­to­bu­sowe:
137, 164
(przy­sta­nek Bo­ciana, za­raz obok przychodni)

Go­dziny otwar­cia:
08:00 - 18:00 (pon. - pt.)

  • bez­płatny parking
  • pod­jazd dla wóz­ków dzie­cię­cych  i inwalidzkich

ul. Stocz­niow­ców

ul. Stocz­niow­ców 7 (par­ter)
30-​​709 Kra­ków
tel. 12 656 14 74

Li­nie au­to­bu­sowe:
125, 127, 158, 163, 174, 178, 185
(przy­sta­nek Stocz­niow­ców, za­raz obok przychodni)

Go­dziny otwar­cia:
08:00 - 18:00 (pon. - pt.)

  • bez­płatny parking
Proudly delivered by Scary Windmill